Blog

młotek sędziowski

Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Rozwód całkowicie kończy istniejące małżeństwo, reguluje podział majątku, a także zrywa wszystkie więzi łączące dotychczas małżonków. Choć czynniki bywają różne, bardzo często zdarza się, że to jedna ze stron jest winna rozpadowi związku i doprowadziła do takiej sytuacji. Wówczas drugi małżonek może wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem winy. Co jednak oznacza orzeczenie o winie i co daje taki przebieg sprawy? Odpowiadamy.

Czytaj więcej

ojciec z synem

Kiedy ojciec dziecka może przejąć nad nim pełną opiekę?

Opieka nad dzieckiem rozumiana jest jako bezpośrednie sprawowanie władzy rodzicielskiej i pieczy nad nieletnim. W przypadku rozwodu małżonków, którzy mają wspólne dziecko, opieka przyznawana jest najczęściej jednemu z rodziców, podczas gdy drugiemu przysługuje prawo do kontaktów. Choć najczęściej to matka sprawuje pełną opiekę nad dzieckiem, w niektórych sytuacjach może ją przejąć także ojciec. Jakie to sytuacje? Sprawdźmy.

Czytaj więcej

pozew rozwodowy

Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

Rozwód to bardzo trudny okres, który wiąże się dla małżonków nie tylko z dużymi, zazwyczaj negatywnymi emocjami, ale też koniecznością przygotowania wielu dokumentów oraz dokonania licznych formalności przed sądem. Jednym z obowiązków jest złożenie poprawnie sformułowanego i szczegółowo opisanego pozwu rozwodowego, który stanowi podstawę rozpoczęcia procesu. Co powinien w sobie zawierać ten dokument? Odpowiadamy.

Czytaj więcej

opinia prawna

Kiedy sporządza się opinię prawną?

W życiu zdarza się, że trzeba podjąć trudną lub nieoczywistą decyzję. W takich sytuacjach współpraca z kancelarią prawną może pomóc uniknąć niepotrzebnego ryzyka i ewentualnych strat będących jego skutkiem. Za pomocą opinii prawnej wystawianej przez doświadczonego prawnika można rozwiązać wiele problemów i znaleźć najkorzystniejsze wyjście z danej sytuacji. Czym zatem jest opinia prawna oraz w jakich sytuacjach warto ją sporządzić? Sprawdźmy. 

Czytaj więcej

adwokat

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Zachowanie tajemnicy adwokackiej to jedna z fundamentalnych zasad dla wykonywania zawodu adwokata. Istnieje jedynie kilka ściśle określonych sytuacji, w których prawnik może zostać z niej zwolniony. Dzięki obowiązkowi poufności klient ma bowiem pewność, że jego słowa nie zostaną upowszechnione w niepożądany sposób ani nie dotrą do niechcianych osób. Zobaczmy więc, jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka.

Czytaj więcej

mediacja

Czym jest mediacja rodzinna?

Mediacja rodzinna to możliwość, na którą coraz częściej decydują się np. rozwodzący się małżonkowie. Rozwiązanie to pozwala bowiem na polubowne ustalenie ugody pomiędzy skonfliktowanymi stronami, a jednocześnie załagodzenie sporu. Jest to także opcja dużo krótsza i mniej obciążająca finansowo od długotrwałego procesu rozstrzyganego na drodze sądowej. Na czym więc polega mediacja rodzinna? Odpowiadamy.

Czytaj więcej

ojciec z córką

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

W sytuacji, gdy dwoje małżonków bierze rozwód lub partnerzy się rozstają, powinno być wzięte pod uwagę przede wszystkim dobro ich wspólnych dzieci. Należy wówczas poczynić szczegółowe ustalenia dotyczące sprawowania opieki, kontaktów z nieletnimi, a także podejmowania decyzji dotyczących ich przyszłości. Może być to uczynione za porozumieniem obu stron lub rozstrzygnięte przez sąd. Jak więc uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem? Odpowiadamy.

Czytaj więcej

młotek sędziowski na tle pluszaka

Jak ustalić wysokość alimentów?

Kiedy małżonkowie, którzy posiadają dzieci, biorą rozwód, muszą podzielić się opieką nad nieletnimi oraz prawem do sprawowania władzy rodzicielskiej. Często zdarza się, że większość obowiązków przejmuje jeden z rodziców i wymaga regularnego płacenia alimentów od drugiego. Kwota powinna zostać jednak jasno określona i przestrzegana przez obie strony, aby wyeliminować późniejsze nieporozumienia. Jak więc ustalić odpowiednią wysokość alimentów? Sprawdźmy.

Czytaj więcej