Blog

kobieta podpisuje podział

Kiedy można podzielić majątek w trakcie trwania małżeństwa?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje tzw. ustawowa wspólność majątkowa. Choć wiele osób jest przekonanych, że podział majątku może nastąpić dopiero po rozwodzie małżonków, w rzeczywistości można tego dokonać jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Wiąże się to jednak z określonymi sytuacjami, które umożliwiają taką procedurę. Kiedy więc można podzielić wspólny majątek podczas trwania związku małżeńskiego? Sprawdźmy!

Czytaj więcej

podział majątku

Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

Sprawy dotyczące podziału majątku zazwyczaj związane są z rozwodem lub separacją prawną pomiędzy małżonkami. Mogą jednak również odbywać się podczas trwania związku małżeńskiego, po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej, na wniosek męża lub żony. Niezależnie jednak od okoliczności warto przeczytać, jak się do nich przygotować. Odpowiadamy na pytanie, co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku!

Czytaj więcej

podział rodziny

Jak napisać odwołanie do sądu rodzinnego?

Jeśli po zakończonym postępowaniu lub rozstrzygnięciu kwestii spornej nie zgadzasz się z wyrokiem sądu rodzinnego, możesz złożyć stosowne odwołanie. Decydując się na taki krok, powinieneś jednak pamiętać o obowiązujących terminach, informacjach, które należy zawrzeć w dokumencie, a także dokładnym uzasadnieniu swojej decyzji. Jak zatem napisać odwołanie do sądu rodzinnego? Odpowiadamy.

Czytaj więcej

odmowa

Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Obowiązkiem zawodowym adwokata jest obrona swoich klientów oraz udzielanie im pomocy prawnej. W przypadku niewywiązania się z tego zadania lub bezpodstawnej odmowy wsparcia grozi mu odpowiedzialność dyscyplinarna. Każdy ma bowiem prawo do obrony, niezależnie od czynu, jakiego się dopuścił. Istnieje jednak kilka sytuacji, w której adwokat ma prawo odmówić przyjęcia sprawy. Co to za sytuacje? Sprawdźmy.

Czytaj więcej

młotek sędziowski

Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Rozwód całkowicie kończy istniejące małżeństwo, reguluje podział majątku, a także zrywa wszystkie więzi łączące dotychczas małżonków. Choć czynniki bywają różne, bardzo często zdarza się, że to jedna ze stron jest winna rozpadowi związku i doprowadziła do takiej sytuacji. Wówczas drugi małżonek może wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem winy. Co jednak oznacza orzeczenie o winie i co daje taki przebieg sprawy? Odpowiadamy.

Czytaj więcej

ojciec z synem

Kiedy ojciec dziecka może przejąć nad nim pełną opiekę?

Opieka nad dzieckiem rozumiana jest jako bezpośrednie sprawowanie władzy rodzicielskiej i pieczy nad nieletnim. W przypadku rozwodu małżonków, którzy mają wspólne dziecko, opieka przyznawana jest najczęściej jednemu z rodziców, podczas gdy drugiemu przysługuje prawo do kontaktów. Choć najczęściej to matka sprawuje pełną opiekę nad dzieckiem, w niektórych sytuacjach może ją przejąć także ojciec. Jakie to sytuacje? Sprawdźmy.

Czytaj więcej

pozew rozwodowy

Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

Rozwód to bardzo trudny okres, który wiąże się dla małżonków nie tylko z dużymi, zazwyczaj negatywnymi emocjami, ale też koniecznością przygotowania wielu dokumentów oraz dokonania licznych formalności przed sądem. Jednym z obowiązków jest złożenie poprawnie sformułowanego i szczegółowo opisanego pozwu rozwodowego, który stanowi podstawę rozpoczęcia procesu. Co powinien w sobie zawierać ten dokument? Odpowiadamy.

Czytaj więcej

opinia prawna

Kiedy sporządza się opinię prawną?

W życiu zdarza się, że trzeba podjąć trudną lub nieoczywistą decyzję. W takich sytuacjach współpraca z kancelarią prawną może pomóc uniknąć niepotrzebnego ryzyka i ewentualnych strat będących jego skutkiem. Za pomocą opinii prawnej wystawianej przez doświadczonego prawnika można rozwiązać wiele problemów i znaleźć najkorzystniejsze wyjście z danej sytuacji. Czym zatem jest opinia prawna oraz w jakich sytuacjach warto ją sporządzić? Sprawdźmy. 

Czytaj więcej

adwokat

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Zachowanie tajemnicy adwokackiej to jedna z fundamentalnych zasad dla wykonywania zawodu adwokata. Istnieje jedynie kilka ściśle określonych sytuacji, w których prawnik może zostać z niej zwolniony. Dzięki obowiązkowi poufności klient ma bowiem pewność, że jego słowa nie zostaną upowszechnione w niepożądany sposób ani nie dotrą do niechcianych osób. Zobaczmy więc, jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka.

Czytaj więcej

mediacja

Czym jest mediacja rodzinna?

Mediacja rodzinna to możliwość, na którą coraz częściej decydują się np. rozwodzący się małżonkowie. Rozwiązanie to pozwala bowiem na polubowne ustalenie ugody pomiędzy skonfliktowanymi stronami, a jednocześnie załagodzenie sporu. Jest to także opcja dużo krótsza i mniej obciążająca finansowo od długotrwałego procesu rozstrzyganego na drodze sądowej. Na czym więc polega mediacja rodzinna? Odpowiadamy.

Czytaj więcej