Porady prawne – zakres usług

Zakresu usług kancelarii obejmuje wparcie dla Klientów prywatnych, właścicieli działalności gospodarczych, a także podmiotów pomocy społecznej. Podczas współpracy udzielam porad prawnych, zajmuję się sporządzeniem lub opiniowaniem kluczowych dla sprawy pism procesowych, umów czy opinii prawnych, jak również reprezentuję interes Klienta podczas negocjacji czy postępowań. Przeprowadzam mediacje z zakresu spraw rodzinnych oraz gospodarczych zarówno jako mediator pozasądowy, jak i sądowy.

Dziedziny prawa, w zakresie których świadczone są porady prawne i obsługa prawna, to między innymi:

  • prawo rodzinne,
  • prawo cywilne i gospodarcze,
  • prawo karne,
  • prawo administracyjne,
  • prawo usług elektronicznych.

Ponadto podejmuję się czynności związanych z windykacją oraz kredytami frankowymi (np. w zakresie uzyskania zmniejszenia raty kredytu lub całkowitego odstąpienia od umowy). Rozwiązuję spory sądowe, a także kwestie dotyczące ochrony danych osobowych i zasad RODO. Pomagam moim Klientom w sporządzaniu regulaminów oraz umów, które zapewnią im ochronę prawną.

W zakres świadczonych przeze mnie usług wchodzi również obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, w ramach której wspomagam funkcjonowanie wspólnoty, opiniując jej wewnętrzne umowy czy reprezentując jej interes podczas postępowań.

Porady prawne w Szczecinie i Kołobrzegu

Porad prawnych udzielam w mojej kancelarii w Kołobrzegu, jednak mogą się Państwo po nie zwracać również do filii działającej w Szczecinie. Porady prawne mogą dotyczyć wszelkich kwestii, zarówno tych, które kierowane są do sądu, jak i rozwiązywanych bez jego uczestnictwa. Współpracujemy z Klientami indywidualnymi, którzy przychodzą do nas ze sprawami rodzinnymi czy cywilnymi, jak i przedsiębiorcami potrzebującymi pomocy w zakresie prowadzenia swojej działalności, zaopiniowania umowy czy wynegocjowania warunków współpracy.

Z porad prawnych warto skorzystać, zanim dana sprawa trafi do sądu, ponieważ dzięki temu mogą Państwo efektywnie zaplanować dalsze działania oraz podejmowane kroki, a także wypracować spójną i przemyślaną strategię. Pragnąc zapewnić moim Klientom jak największy komfort współpracy oraz szerokie możliwości pomocy, oferuję również porady online.

Kiedy zgłosić się do pełnomocnika prawnego?

Zgodnie z literą prawa w przypadku postępowań cywilnych pełnomocnikiem prawnym, czyli dokonującym czynności prawnych w imieniu określonej osoby, może zostać każda pełnoletnia osoba, która ma pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych (w określonych sytuacjach także ograniczoną zdolność). Zazwyczaj do funkcji tej powołuje się jednak adwokata. Profesjonalny pełnomocnik gwarantuje bowiem, że wszelkie podejmowane przez niego kroki są zgodne z prawem oraz wynikają z przemyślanej strategii. Ze względu na doświadczenie zapewnia on również Klientom wsparcie emocjonalnie, pomagając przejść przez zawiłe procedury administracyjne czy postępowanie sądowe.

 Czasem powołanie do roli pełnomocnika prawnego adwokata jest obligatoryjne. Dotyczy to reprezentacji podczas toczonego postępowania w zakresie prawa karnego. Pełnomocnikiem procesowym w takiej sytuacji może zostać również radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej RP. Moja kancelaria służy Klientom zarówno w sprawach administracyjnych, jak i karnych – zawsze godnie reprezentując ich interes.

Kobieta ubrana w białą marynarkę

Prawo rodzinne

Obsługa prawna podmiotów pomocy społecznej

Prawo Usług Elektronicznych

Spory sądowe

Obsługa podmiotów gospodarczych

Prawo cywilne i gospodarcze

Ochrona Danych Osobowych, RODO

Prawo Karne

Windykacja

Prawo administracyjne

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Kredyty frankowe