Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Zachowanie tajemnicy adwokackiej to jedna z fundamentalnych zasad dla wykonywania zawodu adwokata. Istnieje jedynie kilka ściśle określonych sytuacji, w których prawnik może zostać z niej zwolniony. Dzięki obowiązkowi poufności klient ma bowiem pewność, że jego słowa nie zostaną upowszechnione w niepożądany sposób ani nie dotrą do niechcianych osób. Zobaczmy więc, jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka.

 

Czym jest tajemnica adwokacka?

Tajemnica adwokacka jest niezwykle istotnym elementem współpracy z prawnikiem i to na niej budowane jest zaufanie ze strony klienta. Zabezpiecza ona wszelkie przekazane przez niego informacje, a więc obejmuje wszystkie kwestie związane z uzyskaniem pomocy prawnej: udzielanie porad prawnych, prowadzenie różnych spraw oraz mediacji.

Obowiązek zachowania poufności ma charakter dożywotni oraz żaden organ nie ma prawa do zwolnienia z niego bez bardzo ważnego i konkretnego powodu. Co więcej, adwokat zobowiązany jest nie tylko do zachowania poufnych informacji dla siebie, lecz także czynnej ochrony ich przed niepożądanym wykorzystaniem czy ujawnieniem.

 

Co obejmuje tajemnica adwokacka?

Tajemnica adwokacka dotyczy wszystkich informacji przekazywanych drogą ustną, a także materiałów i dokumentów, które zostały zgromadzone przez prawnika podczas współpracy z klientem. Podlegają jej również źródła, przy pomocy których klient opłaca honorarium adwokata. Nieuzasadnione złamanie zakazu może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną prawnika. Do wyjątkowych sytuacji, w których adwokat może zostać zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej, zaliczane jest uzyskanie informacji dotyczących obracania wartościami majątkowymi z nielegalnych źróde

adwokat

 

Możliwym odstępstwem od obowiązkowego zachowania poufności jest także prowadzenie sprawy karnej o morderstwo. Adwokat może zostać przesłuchany i ma prawo wyjawić informacje udzielone mu przez klienta w sytuacji, gdy są one niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a żaden inny materiał dowodowy nie daje szansy ustalenia okoliczności oraz przebiegu zdarzenia.