Ochrona danych osobowych RODO

Podejmowane przeze mnie czynności prawne dotyczące ochrony danych osobowych RODO mają na celu wspierać w działaniach jednostek, które na co dzień zajmują się przetwarzaniem danych osobowych. W tym względzie zapewniam pomoc w ramach obsługi podmiotów gospodarczych i samorządu terytorialnego, a także osobom prywatnym. Współpraca z prawnikiem, który na bieżąco śledzi zmiany w prawie, a także posiada doświadczenie w interpretowaniu zawartych w nim norm zabezpiecza przed konsekwencjami za naruszenie unijnych przepisów RODO. Kara może wynosić do 20 mln euro, a nawet przewidywać ograniczenie bądź pozbawienie wolności.

Obsługa prawna w tym zakresie ochrony danych osobowych RODO obejmuje:

  • audyt zgodności działań firmy z przepisami,
  • sporządzanie wzorów umów zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • weryfikację przystosowania systemów IT do przetwarzania danych osobowych,
  • wsparcie podczas kontroli GIODO,
  • reprezentowanie w trakcie postępowania przed GIODO oraz sądami administracyjnymi.

 

Posąg trzymający wagę stojący na tle książek

 

 

Kiedy dochodzi do naruszenia danych osobowych?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO wyróżnia 3 rodzaje naruszania. Należą do nich:

  • naruszenie poufności – bezprawne upublicznienie danych,
  • naruszenie dostępności – bezprawne udostępnienie lub zniszczenie danych,
  • naruszenie integralności – bezprawne modyfikowanie danych.

W tym zakresie pokrzywdzony może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) – osobiście lub poprzez pośrednika. Przy współpracy z prawnikiem pomaga on sformułować, a także przedstawić rzeczowo materiał dowodowy jak np. korespondencję z administratorem.

 

Spotkanie w celu podpisania dokumentów