Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

Sprawy dotyczące podziału majątku zazwyczaj związane są z rozwodem lub separacją prawną pomiędzy małżonkami. Mogą jednak również odbywać się podczas trwania związku małżeńskiego, po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej, na wniosek męża lub żony. Niezależnie jednak od okoliczności warto przeczytać, jak się do nich przygotować. Odpowiadamy na pytanie, co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku!

 

Spisanie umowy i podpisanie dokumentów przez obie strony

Przede wszystkim warto wiedzieć, że niezależnie od tego, czy podział majątku odbywa się z uczestnictwem sądu, czy na drodze polubownej, małżonkowie powinni zawrzeć między sobą umowę. Dokument podpisany przez obie strony jest prawnym potwierdzeniem podziału i dokonanej ugody. W związku z tym warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym lub rozwodowym.

Adwokat przygotuje wszystkie obowiązkowe dokumenty, zadba o ich poprawną formę i uwzględni w nich wszelkie niezbędne elementy. W sytuacji, gdy w zakres dzielonego majątku zalicza się nieruchomość, konieczne jest spisanie aktu notarialnego. Istotną kwestią jest również fakt, że do podziału majątku nie może dojść przed ustaniem wspólności majątkowej.

 

Jak przygotować się do podziału majątku?

Aby przystąpić do podziału majątku, przede wszystkim należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek do sądu rejonowego. Stała, jednorazowa opłata za skierowanie sprawy podziału wspólnego majątku na drogę sądową wynosi 1000 zł. W sytuacji, gdy do wniosku zostanie dołączony gotowy, zgodny podział wszystkich składników majątku, koszty zmniejszane są do 300 zł.

Na początku postępowania składniki wspólnego majątku powinny zostać dokładnie spisane, a następnie podzielone pomiędzy małżonków. Warto przy tym wiedzieć, że podział nie zawsze musi być równy – powinien być jednak sprawiedliwy. Jeśli więc jeden z małżonków ma dowód na to, że w większym stopniu przyczynił się do rozwoju małżeństwa, a jednocześnie bardziej o nie dbał, może ubiegać się o przyznanie mu większej części majątku.

 

 

 

podział majątku