Mediacje sądowe

Mediacje sądowe są coraz częściej wybieraną formą rozwiązywania sporów nie tylko przez skonfliktowane strony, ale też przez sąd. Jest to bowiem skuteczna droga do wypracowania kompromisu oraz zakończenia lub załagodzenia konfliktu, z którego obie strony wyjdą usatysfakcjonowane. W sytuacji, gdy sprawa trafiła już do sądu, strony mogą zostać skierowane do mediatora na wniosek sądu lub zdecydować się na to wspólnie. Wniosek sędziego nie narzuca jednak na strony obowiązku skorzystania z pomocy mediatora.

Wybór mediacji sądowych może pomóc w:

  • dojściu do satysfakcjonującego dla obu stron kompromisu,
  • załagodzenia stosunków między skonfliktowanymi stronami,
  • zmniejszeniu kosztów przeznaczonych na rozstrzygnięcie sporu.

Co więcej, wypracowanie ugody mediacyjnej z reguły trwa znacznie krócej, niż prowadzenie całego procesu postępowania dowodowego. Mediacje sądowe zajmują średnio od 1 do 3 miesięcy, podczas gdy sprawy w sądzie mogą być rozłożone w czasie nawet na kilka lat.

 

Kim jest mediator sądowy?

Mediator sądowy prowadzi mediacje na podstawie kodeksu postępowania karnego i obowiązuje go kilka podstawowych zasad, takich jak bezstronność, neutralność oraz zachowanie poufności informacji. Bardzo ważną cechą mediacji jest więc pełna dyskrecja. Celem mediatora jest zachowanie zgodnej atmosfery podczas rozmów, a także wypracowanie akceptowalnej dla obu stron ugody. Zanim jednak do tego dojdzie, powinien on dokładnie wysłuchać obu stron, ich potrzeb oraz oczekiwań, by móc zaproponować kompromisowe rozwiązanie.

W mojej kancelarii prowadzę mediacje przedsądowe oraz występuję w charakterze mediatora gospodarczego, a także rodzinnego. Ponadto przed rozpoczęciem mediacji sądowych przeprowadzam spotkanie informacyjne, w trakcie którego obie strony dowiadują się, na jakich zasadach będą przeprowadzane mediacje, dzięki czemu zdecydują one, w jaki sposób chcą kontynuować rozstrzygnięcie sporu.