Mediacje przedsądowe

Mediacje przedsądowe odbywają się dobrowolnie i są przeprowadzane jeszcze przed rozpoczęciem sprawy sądowej. Wówczas strony sporu mają szansę wspólnie wypracować porozumienie, zgodnie z którym będą prowadziły swoje dalsze działania w sądzie. Mediacje mogą dotyczyć zarówno prawa cywilnego czy gospodarczego, jak i karnego. Odbywają się one w obecności mediatora, który jest:

  • bezstronny,
  • neutralny,
  • godny zaufania,
  • dyskretny.

Przebieg mediacji powinien zostać zachowany w tajemnicy. Co więcej, celem mediatora przedsądowego jest doprowadzić do szczerego i otwartego dialogu pomiędzy stronami sporu, który pozwoli wypracować kompromis pomiędzy nimi. Istotne jest jednak, by ugoda satysfakcjonowała obie strony postępowania. Rozmowy powinny przebiegać w spokojnej, kulturalnej i pełnej wzajemnego szacunku atmosferze.

Kiedy warto zgłosić się do mediatora przedsądowego?

Do mediatora przedsądowego powinny zgłosić się skonfliktowane strony, którym zależy na tym, aby dojść do porozumienia. Mediacje mogą bowiem pomóc zachować dobre relacje oraz złagodzić lub nawet całkowicie zakończyć spór. Po pomoc w wypracowaniu kompromisu najczęściej zgłaszają się Klienci w sprawach:

  • rodzinnych (dotyczących podziału majątku, wysokości alimentów czy opieki nad dzieckiem),
  • karnych (w celu ustanowienia satysfakcjonującej dla pokrzywdzonego kary i wzięcia odpowiedzialności przez osobę oskarżoną),
  • gospodarczych (dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorcami lub kontrahentami).

Wybór mediacji jest dobrowolny, pozwala na uspokojenie emocji, które często kierują osobami skonfliktowanymi, a jednocześnie umożliwia skupienie się na istocie sprawy. W znacznej mierze ograniczają one negatywne konsekwencje rodzinnych czy gospodarczych sporów.