Kiedy sporządza się opinię prawną?

W życiu zdarza się, że trzeba podjąć trudną lub nieoczywistą decyzję. W takich sytuacjach współpraca z kancelarią prawną może pomóc uniknąć niepotrzebnego ryzyka i ewentualnych strat będących jego skutkiem. Za pomocą opinii prawnej wystawianej przez doświadczonego prawnika można rozwiązać wiele problemów i znaleźć najkorzystniejsze wyjście z danej sytuacji. Czym zatem jest opinia prawna oraz w jakich sytuacjach warto ją sporządzić? Sprawdźmy. 

 

Czym jest opinia prawna?

Opinia prawna to dokument będący szczegółową analizą konkretnego zagadnienia bądź problemu, z którym może borykać się firma lub osoba prywatna. Może on pomóc rozwiać wątpliwości, znaleźć najlepsze rozwiązanie danej kwestii i podjąć właściwą decyzję. Opinia prawna musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawne oraz zawiera:

  • opis problemu,
  • analizę sprawy,
  • określenie ewentualnego ryzyka i zagrożeń wynikających z omawianej kwestii,
  • wnioski końcowe – rozwiązanie.

Dzięki zleceniu sporządzenia opinii, a jednocześnie uzyskaniu porady prawnej klient może zdobyć rzetelną i kompletną informację na temat sposobów postępowania w konkretnej sytuacji.

 

W jakich sytuacjach potrzebna jest opinia prawna?

 

opinia prawna

Opinia prawna może występować w dwóch formach: skróconej i rozbudowanej. Dokument skrócony wystawiany jest w trybie pilnym i sprawdza się w sytuacji, gdy klientowi najbardziej zależy na czasie. Opinia rozbudowana, choć jej przygotowanie trwa dłużej, tworzona jest kompleksowo oraz uwzględnia pełny stan orzecznictwa, który odnosi się do danej kwestii. Zawiera znacznie więcej szczegółów i analizy istotnej dla znalezienia najlepszego rozwiązania.

Z możliwości wystawienia opinii prawnej korzystają zarówno właściciele firm, którzy chcą ograniczyć ryzyko związane z prowadzoną przez siebie działalnością oraz działać zgodnie z prawem, jak i osoby prywatne. Sprawy, z jakimi zwracają się do prawnika zleceniodawcy, wiążą się z analizą działań klienta i mogą dotyczyć spadków oraz darowizn, prawa pracy, prawa własności czy interpretacji przepisów. Mogą także łączyć się z opiniowaniem różnego rodzaju umów.