Prawo Karne

Zapewniam obsługę prawną w zakresie prawa karnego. Podejmuję się działania na racz oskarżonych osób fizycznych, a także podmiotów gospodarczych. W przeciwieństwie do prawa cywilnego i gospodarczego wszczęcie postępowania karnego obliguje powołanie do roli obrońcy prawnika, który ma za zadanie udowodnić niewinność klienta bądź dążyć do jak najłagodniejszego wymiaru kary. Świadczę usługi prawne w zakresie prawa karnego na wszystkich etapach postępowania – od dochodzenia i śledztwa po reprezentację przed sądem. W ramach działania zajmuję się sprawami dotyczącymi między innymi:

  • przywłaszczenia mienia,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • wypadków przy pracy,
  • działania na szkodę spółki,
  • oszustw kapitałowych i przekupstw menadżerskich.

 

Młotek sędziowski oraz kajdanki leżące na księdze z czarną okładką

 

 

Kiedy można ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odsiadywania kary?

Polskie prawo karne dopuszcza możliwość ubiegania się przez osobę osadzoną o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odsiadywania reszty kary. Aby sąd udzielił na to zgody muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim osoba z wyrokiem musi udowodnić, że została poddana resocjalizacji, a co za tym idzie – będzie przestrzegać porządku prawnego. Inne czynniki brane pod uwagę przez sąd poza obecną postawą to sposób życia przed popełnieniem przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia. Ponadto zwolnienie z kary jest możliwe tylko wtedy, gdy skazany odbył co najmniej połowę kary, jednak nie wcześnie niż po 6 miesiącach. Przy czym izolacja recydywisty musi obejmować przynajmniej 3/4 kary, a osoby z wyrokiem wynoszącym 25 lat okres 15 lat.

 

Posążek trzymający wagę