Kiedy ojciec dziecka może przejąć nad nim pełną opiekę?

Opieka nad dzieckiem rozumiana jest jako bezpośrednie sprawowanie władzy rodzicielskiej i pieczy nad nieletnim. W przypadku rozwodu małżonków, którzy mają wspólne dziecko, opieka przyznawana jest najczęściej jednemu z rodziców, podczas gdy drugiemu przysługuje prawo do kontaktów. Choć najczęściej to matka sprawuje pełną opiekę nad dzieckiem, w niektórych sytuacjach może ją przejąć także ojciec. Jakie to sytuacje? Sprawdźmy.

 

Czy możliwe jest przyznanie pełnej opieki nad dzieckiem ojcu?

W świetle prawa nie ma żadnych przesłanek mówiących o tym, że to matce powinny być przyznawane prawa do opieki nad dzieckiem. Prawo rodzinne w żadnej mierze nie wyklucza z tej możliwości ojców – żaden z rodziców nie ma do tego mniejszych uprawnień. Mimo to jedynie kilka procent spraw rozwodowych kończy się przyznaniem pełnej opieki ojcu. Wynika to ze stereotypów, że matka daje lepszą gwarancję na zapewnienie pieczy dla nieletniego.

Zmiana takiego podejścia jest trudna szczególnie w przypadku bardzo małego dziecka. W rzeczywistości ustalenie opieki powinno być kierowane wyłącznie dobrem małoletniego dziecka – zapewnieniem mu wszelkich warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, a także ochrony życia i zdrowia. Sąd decydując, z kim powinno zamieszkać dziecko, analizuje sytuację majątkową, osobistą i mieszkaniową obojga rodziców.

 

Sytuacje, w których ojciec może dostać pełną opiekę nad dzieckiem

 

ojciec z synem

Spośród sytuacji, w których ojcu może zostać przyznana pełna opieka nad dzieckiem, warto wymienić:

  • przyznanie pełnej winy rozpadu małżeństwa matce,
  • jawne zaniedbania względem opieki nad dzieckiem lub inne przewinienia matki,
  • lepsza sytuacja materialna, mieszkaniowa, osobista oraz rodzinna ojca.

Jak widzisz, ojciec może starać się o przyznanie mu pełnej opieki i władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Jednak aby to osiągnąć, musi udowodnić przed sądem, że jest w stanie zapewnić mu najlepsze możliwe warunki do życia, rozwoju, kształcenia oraz zaspokajania wszystkich codziennych potrzeb.