Kobieta z ciemnymi włosami

Adwokat Aneta Adamska - Kołobrzeg, Szczecin

Siedziba Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anety Adamskiej znajduje się w dzielnicy uzdrowiskowej w Kołobrzegu przy ulicy Portowej 18. Klienci mogą skorzystać z usług, odwiedzając również filię w Szczecinie zlokalizowaną przy Alei Niepodległości 17. W ramach praktyki adwokackiej kancelaria świadczy usługi zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i biznesowych, a także podmiotów pomocy społecznej. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas współpracy z innymi kancelariami z Pomorza Zachodniego sprawia, że usługi kancelarii obejmują różnorodne dziedziny prawa, w tym także obsługę w zakresie działań IODO.

Niezależnie od kwestii, z jaką przychodzą do mnie Klienci, jako adwokat dokładnie badam i analizuję każdą sprawę, a także uwzględniam wszystkie jej aspekty. Dzięki temu mam szansę wykorzystać je, pracując nad strategią podejmowanych działań. Udzielam porad prawnych oraz reprezentuję interesy moich Klientów z zachowaniem pełnej poufności i tajemnicy zawodowej, a także wytrwale dążę do osiągnięcia założonego celu, trzymając się ustaleń poczynionych z Klientem.

 

Oferta Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anety Adamskiej

W zakres usług Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anety Adamskiej wchodzą kwestie dotyczące prawa rodzinnego, karnego, cywilnego i gospodarczego, administracyjnego, a także usług elektronicznych. Zapewniam obsługę podczas każdego etapu postępowania. Reprezentuję moich Klientów przed sądami, urzędami oraz organami ścigania. Ponadto przygotowuję wszelką niezbędną dokumentację, taką jak pisma procesowe, opinie prawne czy projekty podpisywanych pomiędzy stronami umów. Składam gotowe dokumenty do właściwych organów z utrzymaniem obowiązujących terminów.

W zakres realizowanych przeze mnie czynności prawniczych wchodzi również rozwiązywanie sporów sądowych, windykacja i obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych. Oferuję pomoc w przeprowadzaniu mediacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami, a także prowadzę sprawy dotyczące negatywnych skutków zaciągniętych kredytów frankowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom moich Klientów, oferuję również porady prawne w wygodnej formie online.

Kancelaria adwokacka blisko ludzkich spraw

Moja oferta:

Prawo rodzinne ikona

Prawo rodzinne

Człowiek na wózku ikona

Obsługa prawna podmiotów Pomocy społecznej

Koszyk sklepowy ikona

Prawo Usług Elektronicznych

Waga ikona

Obsługa podmiotów gospodarczych

Budynek ikona

Prawo cywilne i gospodarcze

Człowiek na tle tarczy ikona

Ochrona Danych Osobowych, RODO

Kajdanki ikona

Prawo Karne

Młotek sędziowski ikona

Windykacja

Kobieta w białej koszuli

Obsługa prawna

W ramach usług świadczę czynności prawne mające na celu ochronę interesu klienta, także na drodze reprezentacji w trakcie postępowań. Podejmuję się spraw dotyczących zróżnicowanych obszarów prawa, dzięki czemu zapewniam kompleksowe wsparcie zarówno dla klientów prywatnych, jak i biznesowych. Specjalizuję się również w udzielaniu porad prawnych, odwołując się przy tym do norm prawnych oraz bogatego doświadczenia zawodowego w interpretowaniu przepisów. Służę wsparciem nie tylko w konkretnych sprawach, lecz także zapewniam bieżącą obsługę prawną, szczególnie w przypadku firm.

 

Mediacje

W ramach prowadzenia kancelarii występuję w roli mediatora – przydzielonego sądownie, jak również na drodze dobrowolnego zgłoszenia się klientów. Podczas współpracy staram się zapewnić jak najkorzystniejsze warunki do negocjacji dla każdej ze stron. Jako mediator pełnię bowiem funkcję bezstronnego moderatora rozmów, który nie rozstrzyga konfliktu, lecz umożliwia stronom wspólne dojście do kompromisu. Uczestniczę w mediacjach rodzinnych, a także gospodarczych – mających na celu polubowne rozwiązanie sporu np. przez najemcę nieruchomości i wynajmującego.

 

Kobieta ubrana w czarną sukienkę
Kobieta z ciemnymi włosami

Moje publikacje

Poza świadczeniem czynności prawnych w ramach działania kancelarii publikuję również artykuły o tematyce prawniczej. Jeden z moich tekstów – Niebezpieczeństwo może zawisnąć w powietrzu – ukazał się w dodatku „Dobra Firma” dołączonym do numeru dziennika Rzeczpospolita z dnia 22 czerwca 2016 roku. Dzielę się w nim moimi spostrzeżeniami na temat nadzoru rynku dronów, odnosząc je do obecnego stanu prawnego w zakresie prawa lotniczego. Działalność teoretyczna pozwala mi poszerzać horyzonty zawodowe, a co za tym idzie – wcielać pozyskaną wiedzę w codzienną pracę z klientami.

 

Prawo Ojców

W zakresie kodeksu rodzinnego specjalizuję się w sprawach mających na celu ochronę praw ojców. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, gdy podczas rozwodu rodzice nie są zgodni co do podziału opieki nad dzieckiem. W takim przypadku statystycznie sąd znacznie częściej przychyla się do wniosku matki o przydzielenie jej pełnych praw niezależnie od sytuacji rodzinnej. W debacie publicznej coraz częściej mówi się o dyskryminacji ojców w polskim systemie sądowniczym. Dlatego właśnie moją misją jest udzielanie wsparcia mężczyznom, którzy chcą dochodzić swoich praw. Działając, kieruję się przede wszystkim dobrem dziecka.

 

Kobieta w białej marynarce na tle szarej ściany
Osoba korzystająca z tableta

Prawo konsumentów - sprzedaż internetowa

Przestrzeń internetowa stworzyła nowe pole wymagające uaktualnienia względem przepisów. Dlatego w ramach prawa usług elektronicznych świadczę czynności prawne mające na celu ochronę konsumentów – zarówno kupujących w sklepach internetowych, jak i korzystających z komunikatorów w sieci. Zajmuję się zatem sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych czy związanych ze zwrotem towaru lub reklamacją. W tym zakresie służę wsparciem przede wszystkim podczas rozwiązywania konfliktów, podczas gdy usługodawca działa na szkodę konsumenta.

 

Za każdą sprawą stoi człowiek