Spory sądowe

Spory sądowe mnożą wiele stresujących sytuacji, dlatego warto podczas ich przebiegu skorzystać z pomocy prawnika, który zapewni klientowi nie tylko wsparcie merytoryczne, lecz także emocjonalne. W ramach współpracy w zakresie działu procesowego reprezentuję interes klientów przed sądami wszystkich instancji. W tym zakresie obsługa prawna obejmuje sporządzanie odpowiednich pism procesowych, takich jak:

  • pozwy,
  • sprzeciwy,
  • wnioski,
  • zarzuty,
  • skargi,
  • apelacje.

W toku postępowania procesowego zajmuję się również zebraniem niezbędnej dla sprawy dokumentacji – zarówno raportów sytuacji finansowej klienta kluczowej np. podczas ustalania alimentów w ramach prawa rodzinnego, jak i opinii i ekspertyz biegłych specjalistów np. dotyczących warunków technicznych, jakie powinien spełniać budynek.

 

Czarny młotek sędziowski

 

 

Charakter sporów sądowych przeciwko ZUS-owi

Do jednych z najbardziej popularnych spraw w zakresie sporów sądowych należą te przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Najczęściej dotyczą one odwoływania się od decyzji ZUS-u dotyczących między innymi:

  • odmowy wypłaty emerytury,
  • zakwestionowania przyznania renty,
  • odmowy wypłaty zasiłku chorobowego czy opiekuńczego,
  • niewłaściwego wyliczenia wysokości świadczenia.

W takich sytuacjach adwokat pomaga wnieść odwołanie, a następnie reprezentuje interes klienta podczas rozstrzygania sporu na drodze sądowej. W przypadku klientów biznesowych prawnik ma zadawanie również doprowadzić do pozytywnego przejścia kontroli ZUS w firmie.

 

Grube księgi z czarną okładką