Obsługa podmiotów gospodarczych

W ramach obsługi podmiotów gospodarczych świadczę usługi prawne dla prywatnych przedsiębiorców, małych i dużych firm czy spółek, a także spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji czy jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie zajmuję się bieżącą obsługą spraw związanych z prowadzeniem działalności np. sporządzaniem umów czy braniem udziału w negocjacjach handlowych, a także reprezentuję interes klientów podczas sporów sądowych, mając na celu przede wszystkim ochronę majątku firmy. Jednakże zapewniam wsparcie nie tylko doświadczonym na rynku klientom, lecz także osobom, które dopiero planują założyć własny biznes.

 

Mężczyzna w okularach używający laptopa

 

 

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Kancelaria zapewnia prawne wsparcie podczas zakładania własnej działalności gospodarczej. W tym zakresie przede wszystkim doradzam w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności, kierując się liczbą członków, kapitałem czy branżą, a także innymi czynnikami związanymi z potrzebami klienta. Następnie opracowuję plan działania i w oparciu na nim podejmuję kolejne kroku. Obsługa startujących na rynku podmiotów gospodarczych obejmuje między innymi:

  • sporządzanie regulaminów i dokumentów wewnętrznych firmy,
  • formułowanie umów gospodarczych,
  • opiniowanie umów i porozumień,
  • rejestrację podmiotu w CEIDG,
  • zgłoszenie działalności w ZUS-ie.

Zapewniam wsparcie prawne również w przypadku przekształcania działalności gospodarczej np. z jednoosobowej firmy w spółkę cywilną, a także przeprowadzam przedsiębiorstwa podczas procedury likwidacji działalności gospodarczej.

 

Mężczyzna w garniturze rozmawiający z ludźmi