Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Obowiązkiem zawodowym adwokata jest obrona swoich klientów oraz udzielanie im pomocy prawnej. W przypadku niewywiązania się z tego zadania lub bezpodstawnej odmowy wsparcia grozi mu odpowiedzialność dyscyplinarna. Każdy ma bowiem prawo do obrony, niezależnie od czynu, jakiego się dopuścił. Istnieje jednak kilka sytuacji, w której adwokat ma prawo odmówić przyjęcia sprawy. Co to za sytuacje? Sprawdźmy.

 

Nadużycie prawa

Choć Prawo o adwokaturze nie definiuje szczegółowo ważnych powodów, dla których adwokat może nie udzielić obrony, istnieje kilka sytuacji, w których ma on do tego prawo. Przede wszystkim obrońca może odmówić przyjęcia konkretnej sprawy w momencie, gdy wie, że wówczas mogłoby dojść do nadużycia prawa lub kiedy klient wymaga naruszania zasad etyki zawodowej.

Przykładem może być także sytuacja, w której klient, dzięki otrzymanej obronie, mógłby popełnić przestępstwo lub uniknąć konsekwencji oraz odpowiedzialności za zabroniony czyn popełniony w przyszłości. Adwokat nie może podjąć prowadzenia sprawy również w momencie, gdy występował już w niej w charakterze osoby publicznej lub świadka.

 

Konflikt interesów oraz brak porozumienia z klientem

Konflikt interesów pomiędzy klientem a obrońcą również jest argumentem do odmówienia udzielenia pomocy prawnej. Adwokat nie może bowiem reprezentować osoby, z którą miał np. osobisty zatarg w przeszłości, gdyż mogłoby to skutkować nieprofesjonalnym dopełnieniem obowiązków. Ponadto adwokat może odmówić pomocy w sytuacji, gdy:

  • nie może on dojść do porozumienia z klientem w kwestii oczekiwanego honorarium,
  • udzielił pomocy stronie przeciwnej lub obecnie ją reprezentuje,
  • jego klient reprezentowany jest również przez innego obrońcę,
  • wynik sprawy negatywnie wpłynąłby na dobro osobiste lub majątek adwokata.

Niezależnie od powodu odmowy udzielenia pomocy lub porady prawnej, obrońca zobowiązany jest do poinformowania o tym swojego klienta oraz rzeczowego przedstawienia mu uzasadnienia swojej decyzji. Stosowność odmowy natomiast rozstrzygana jest przez radę adwokacką.

 

 

prawnik odmawia