Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Rozwód całkowicie kończy istniejące małżeństwo, reguluje podział majątku, a także zrywa wszystkie więzi łączące dotychczas małżonków. Choć czynniki bywają różne, bardzo często zdarza się, że to jedna ze stron jest winna rozpadowi związku i doprowadziła do takiej sytuacji. Wówczas drugi małżonek może wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem winy. Co jednak oznacza orzeczenie o winie i co daje taki przebieg sprawy? Odpowiadamy.

 

Czym jest orzeczenie winy?

Orzeczenie winy oznacza wskazanie strony odpowiedzialnej za rozpad małżeństwa. Jeśli któryś z małżonków chce wnieść taki wniosek, sąd musi ustalić, która strona naruszyła obowiązki względem swojego partnera i swoim działaniem lub zaniechaniem doprowadziła do rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może orzec rozwód z winą żony, męża lub obojga małżonków.

Warto przy tym pamiętać, że uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy jedna ze stron świadomie podejmowała decyzje, które do tego doprowadziły. Powodem do uznania winy może być m.in. zdrada, uzależnienie od alkoholu lub innych środków odurzających, przemoc fizyczna oraz psychiczna, hazard czy zaniedbanie obowiązków względem całej rodziny.

 

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Niezależnie od rodzaju rozwodu warto skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego, który pomoże Ci m.in. z właściwym przygotowaniem wszystkich dokumentów czy zebraniem odpowiednich dowodów. Wsparcie prawne jest jednak szczególnie istotne w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, ponieważ taki proces trwa dłużej, uwzględnia postępowanie dowodowe i jest bardziej skomplikowany.

Efektem takiego działania oraz pozytywnego dla osoby pokrzywdzonej rozpatrzenia wniosku przez sąd może być przyznanie stronie poszkodowanej alimentów. Szczególnie jeśli rozpad małżeństwa w jakikolwiek sposób pogorszył jej sytuację materialną. Orzeczenie o winie w dużej mierze wpływa także na wysokość przyznawanych alimentów. Małżonek uznany za winnego nie może natomiast ich żądać, nawet jeśli znajdzie się w sytuacji niedostatku.

 

 

młotek sędziowski