Prawo konsumentów i usług elektronicznych

Prawo konsumentów i usług elektronicznych stanowi odpowiedź na rozwijające się potrzeby prawnej regulacji czynności podejmowanych w przestrzeni wirtualnej. W tym zakresie głównie wspieram zarówno usługobiorców, jak i operatorów telekomunikacyjnych, którzy korzystają bądź udostępniają tzw. usługi komunikacji interpersonalnej świadczone drogą elektroniczną. Należą do nich połączenia głosowe lub wiadomości tekstowe przekazywane za pośrednictwem:

  • telefonu komórkowego bądź stacjonarnego.
  • komunikatorów internetowych,
  • poczty elektronicznej,
  • czatów.

Warto mieć zatem na uwadze, że nie wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną są objęte prawem usług elektronicznych. Z grupy tej wyłącza się np. treści znajdujące się na blogach.

 

Osoba trzymająca kartę płatniczą oraz używająca laptopa

 

 

Jakie usługi w zakresie prawa konsumentów i usług elektronicznych świadczy prawnik?

Podczas współpracy z usługodawcami pomagam w opiniowaniu oraz formułowaniu treści usług świadczonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych, a także dostosowaniu świadczenia usług do norm prawnych. Kluczowe w tym względzie okazują się krajowe oraz unijne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które określają sposoby i zakres przetwarzania danych osobowych przez usługodawcę.

W przypadku usługobiorców reprezentuję ich interes wspieram klientów w sytuacjach, gdy operator złamał warunki umowy świadczenia usług elektronicznych. W ramach współpracy pomagam zatem w dochodzeniu przez konsumenta jego praw np. podczas reklamacji zakupów internetowych, a także w trakcie rozwiązywania umowy. Reprezentuję również interes klientów przed właściwymi dla sprawy organami jak np. Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Dwie osoby uzupełniające dokumenty