Obsługa prawna podmiotów pomocy społecznej

Podczas obsługi prawnej podmiotów pomocy społecznej współpracuję z instytucjami samorządowymi świadczącymi pomoc społeczną. Działam na zlecenie, a także w ramach realizacji zamówień publicznych. Podmioty, które mogą skorzystać ze wsparcia prawnego, to:

 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS),
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (GOPS),
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • Regionalne Ośrodki polityki społecznej,
 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Placówki Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej.

 

 

Starszy mężczyzna czytający gazetę

 

Zakres usług w ramach obsługi prawnej podmiotów pomocy społecznej

W zakresie obsługi podmiotów pomocy społecznej zajmuję się bieżącą organizacją pod względem prawnym, a także wspieram podczas rozwiązywania problemów na drodze sądowej. Ponieważ ośrodki pomocy społecznej na co dzień masowo przetwarzają dane osobowe, wspomagam je w działaniach zgodnych z normami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych RODO. Czynności prawne, jakich podejmuję się podczas współpracy, to między innymi:

 • opiniowanie projektów uchwał rady miasta bądź gminy,
 • opiniowanie projektów decyzji i postanowień,
 • obsługa zamówień publicznych,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych,
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji.

Sprawy związane z pomocą społeczną odnoszą się zazwyczaj do tematów związanych z świadczeniami np. alimentacyjnymi czy pielęgnacyjnymi. Wspieram zatem podmioty samorządu terytorialnego podczas interpretacji norm prawnych dotyczących szeroko rozumianego systemu opieki społecznej, który wpływa na działanie organizacji.

 

Pióro do pisania leżące na szarym blacie