Kredyty frankowe

W ramach działania kancelarii zajmuję się sprawami dotyczącymi kredytów frankowych. Podczas współpracy z klientem zobowiązanym do wypłacania bankowi należności reprezentuję jego interes w trakcie negocjacji z kredytodawcą, a także w przypadku wszczęcia postępowania sądowego. Zapewniam pomoc prawną zarówno przy aktualnie posiadanym czy windykowanym kredycie frankowym, jak również na drodze egzekucji komorniczej. Jeśli jest to możliwe, wspieram klientów podczas przygotowania pozwu frankowego, który ma na celu zwolnienie z obowiązku wypłacania należności.

 

Prawo frankowe

 

 

Jak unieważnić kredyt frankowy?

Aby unieważnić kredyt frankowy należy dokonać dogłębnej analizy umowy zawartej z bankiem. W tym zakresie prawnik ma na calu wykazać, że zawiera ona niezgodne z prawem klauzule, które wpływają na jej nieważność. Jednym z takich zapisów jest klauzula indeksacyjna. Zakłada ona bowiem wyłączne prawo ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych bankom poprzez wyznaczanie kursu kupna oraz sprzedaży franka szwajcarskiego.

Klauzula narusza zatem między innymi normy zawarte w art. 3851 § 1 Kodeksu Cywilnego czy Dyrektywę Rady Europy nr 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Warto wiedzieć, że jeśli umowa zawarta pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą zawiera klauzulę indeksacyjną obliguje nie tylko do unieważnienia zadłużenia, lecz także zwrotu należności wpłacanych z tytułu kredytu, do których należą miesięczne raty oraz opłaty usługowe.

 

Waga na białym tle