Prawo rodzinne

Z ogromnym zaangażowaniem wspieram Klientów podczas czynności prawnych w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego będącego zbiorem przepisów, które obejmują wszystkich członków rodziny oraz działania podejmowane między nimi. Prawo rodzinne dotyka zarówno kwestii majątkowych, jak i niemajątkowych oraz opiera się na podstawowych zasadach: dobra dziecka, dobra rodziny oraz ochrony rodziny i dziecka przez państwo. W mojej kancelarii zajmuję się sprawami dotyczącymi stosunków pomiędzy małżonkami, rodzicami a ich dziećmi, a także związanymi z opieką i kuratelą. Występuję również w roli adwokata dla ojców. Świadczone usługi obejmują takie tematy, jak:

  • rozwód,
  • separacja,
  • alimenty,
  • podział majątku,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • zgoda na zmianę miejsca zamieszkania dziecka,
  • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

We wszystkich kwestiach wspieram moich Klientów oraz podchodzę do nich kompleksowo, mając na uwadze uniwersalne zasady prawa rodzinnego. W przypadku chęci wypracowania ugody pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami działam także w charakterze mediatora pozasądowego. Przed stworzeniem strategii działań dokładnie zapoznaję się ze szczegółami sprawy, by jak najlepiej obrać podejmowane kroki.

Rodzina spacerująca w parku

 

 


Przygotowanie się do rozwodu i jego przebieg

Przygotowanie się do rozwodu powinno rozpocząć się na długi czas przed złożeniem pozwu rozwodowego, szczególnie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z orzeczeniem o winie. Dlatego warto wcześniej skontaktować się z adwokatem rozwodowym, który pomoże dopilnować wszelkich formalności oraz obowiązujących terminów. Należy zawczasu opracować spójną argumentację, ustalić faktyczną i jednoznaczną przyczynę rozpadu małżeństwa, a także przygotować niezbędną dokumentację. Pomoże to w osiągnięciu satysfakcjonującego dla strony poszkodowanej wyroku sądu.

W pozwie rozwodowym z orzeczeniem o winie trzeba uwzględnić konkretną winę rozpadu małżeństwa, wskazać, kto powinien ponieść koszty procesu oraz przemyśleć kwestie podziału majątku czy ewentualnej opieki nad wspólnymi dziećmi. Warto również zebrać wszelkie materiały dowodowe (np. wydruki korespondencji, wyciągi bankowe, zdjęcia) oraz zastanowić się nad wykorzystaniem zeznań świadków, którzy mogą dostarczyć nowe dowody w sprawie.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego?

Rozwód przyczynia się do powstania bardzo stresującej sytuacji dla każdej ze stron. Jeśli małżonkowie mimo mediacji nadal nie mogą dojść do porozumienia, powinni skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego. Pomaga on bowiem przejść przez ten trudny okres zarówno pod względem prawnym, jak i emocjonalnym. Przede wszystkim jako specjalista doskonale zna obowiązujące przepisy. Kierowany nie tylko wiedzą, lecz także doświadczeniem dostosowuje strategię działania do specyfiki danej sprawy, zwiększając szansę jej wygrania.

Ponadto adwokat rozwodowy zajmuje się formułowaniem wymaganych pism oraz dostarczaniem ich w odpowiednim terminie. Zwalcza to ryzyko powstania błędów w dokumentacji, jakie stwarza jej samodzielne przygotowanie przez Klienta, a co się z tym wiąże – przyśpiesza procedurę rozwodową. Wsparcie prawnika zwalnia również z osobistego stawiania się na rozprawie, ponieważ w ramach poręczenia może on wykonywać wszelkie czynności prawne w zakresie sprawy w imieniu Klienta.

 

 

Rodzice trzymający dziecko na rękach