Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Prowadząc praktykę adwokacką, zajmuję się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. W ramach współpracy wspomagam działanie wspólnoty w zakresie organizacji np. sporządzając czy opiniując umowy wewnętrzne, jak również reprezentuję jej interes podczas wszelkich postępowań. Warto mieć na uwadze, że wsparcie prawnika odciąża od wielu obowiązków nie tylko członków wspólnoty, lecz także zarządcę nieruchomości. Przede wszystkim jednak stanowi gwarancję, że wszelkie podjęte kroki są zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

W ramach obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych zajmuję się:

  • sporządzaniem i opiniowaniem umów,
  • przygotowaniem oraz opiniowaniem projektów,
  • formułowaniem wniosków o dofinansowanie,
  • obsługą zebrań (pomoc przy głosowaniu czy liczeniu głosów),
  • windykacją należności.

Podczas współpracy świadczę również doradztwo prawne, wyjaśniając członkom wspólnoty czynności prawne wymagane podczas bieżących spraw.

 

Kluczyki do domu oraz młotek sędziowski leżące na stole

 

 

Odzyskiwanie należności od dłużników wspólnoty mieszkaniowej

W ramach współpracy zajmuję się między innymi sprawami mającymi na celu odzyskanie należności od dłużników wspólnoty mieszkaniowej. Staram się jak najszybciej doprowadzić do uregulowania zobowiązań, aby minimalizować generowane długi, które negatywnie wpływają na działanie wspólnoty, np. opóźniając planowany remont. Na znaczne przyśpieszenie procedury wpływa powołanie się na zapis w regulaminie wspólnoty dotyczący windykacji. Warto zatem zwrócić na to uwagę podczas formułowania dokumentu. W przypadku, gdy dłużnik nie chce polubownie uregulować należności, reprezentuję interes wspólnoty podczas postępowania sądowego.

 

Porada prawna