Czym jest mediacja rodzinna?

Mediacja rodzinna to możliwość, na którą coraz częściej decydują się np. rozwodzący się małżonkowie. Rozwiązanie to pozwala bowiem na polubowne ustalenie ugody pomiędzy skonfliktowanymi stronami, a jednocześnie załagodzenie sporu. Jest to także opcja dużo krótsza i mniej obciążająca finansowo od długotrwałego procesu rozstrzyganego na drodze sądowej. Na czym więc polega mediacja rodzinna? Odpowiadamy.

 

Na czym polega mediacja?

Mediacja polega na przeprowadzaniu rozmów pomiędzy obiema stronami sporu i próbie osiągnięcia satysfakcjonującego je kompromisu. Jest to jeden z najlepszych sposobów na rozwiązywanie rodzinnych konfliktów, jednak może być brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji, gdy obie strony dobrowolnie wyrażają chęć zawarcia ugody. Spotkania przebiegają w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora.

Ma on za zadanie pokierować rozmową w taki sposób, by skonfliktowane strony mogły dojść do porozumienia, które przyniesie korzyść dla obu z nich. Mediacje rodzinne powinny przebiegać w spokojnej atmosferze pełnej wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dzięki temu mogą one pomóc nie tylko w wypracowaniu polubownego złagodzenia konfliktu, ale także jego całkowitego zakończenia i zachowania dobrych relacji.

 

Jakich spraw może dotyczyć mediacja rodzinna?

para podczas mediacji

Na mediacje rodzinne najczęściej decydują się niedogadujący się małżonkowie, którzy przechodzą przez rozwód lub separację, lecz nie tylko. Spośród kwestii, które z reguły są rozwiązywane przy pomocy mediatora rodzinnego, należy wymienić:

  • podział opieki nad wspólnymi dziećmi i ustalenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie wysokości alimentów,
  • podział wspólnego majątku,
  • ustalenie warunków separacji,
  • sprawy spadkowe.

W większości są to niezwykle trudne tematy, dlatego konflikty rodzinne często obarczone są dużą dawką negatywnych emocji dla obu skonfliktowanych stron. Mediacje rodzinne mogą je nieco ostudzić i pomóc rozwiązać spór w pokojowy sposób. Zachowanie dobrych relacji jest bowiem niezwykle istotne szczególnie w przypadku posiadania wspólnych dzieci.