Prawo administracyjne

Prawo administracyjne obejmuje czynności prawne w zakresie stosunków między podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Klienci mogą zatem skorzystać z pomocy prawnej zarówno podczas sporządzania umów czy negocjowania ich warunków, jak i w zakresie reprezentacji w trakcie postępowań sądowych. Sprawy obejmujące prawo administracyjne są bardzo zróżnicowane tematycznie, ponieważ to jedna z najobszerniejszych dziedzin prawa polskiego. Należą do nich między innymi:

  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • negocjowanie warunków zawieranych umów,
  • przygotowanie wniosków wymaganych do wszczęcia postępowań administracyjnych,
  • pomoc w uzyskaniu licencji i zezwoleń.

 

Młotek sędziowski oraz prawo administracyjne

 

 

Obsługa jednostek administracji publicznej w zakresie prawa administracyjnego

W zakresie prawa administracyjnego zajmuję się nie tylko obsługą klientów prywatnych, lecz także jednostek administracji publicznej, takich jak np. urząd miasta czy gminy. W ramach współpracy podejmuję się działań mających na celu usprawnienie ich organizacji pod względem prawnym. Sprawy, jakimi zajmuję się obejmują zatem między innymi:

W tym zakresie zajmuję się zarówno sporządzaniem wymaganych pism, jak i przeprowadzaniem audytów kontrolujących poprawność prowadzonej dokumentacji. Reprezentuję również jednostki administracji publicznej podczas negocjacji w trakcie przetargów czy postępowań sądowych.

 

Mężczyzna trzymający księgę