Windykacja

Jedną z dziedzin, którą zajmuję się w ramach obsługi prawnej, są windykacje. Podjęte działania mają na celu skuteczne odzyskanie pieniędzy klienta. Przyjmuję sprawy zarówno w przypadku egzekwowania wypłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy zawodowej, jak i uregulowania świadczeń alimentacyjnych określanych przez wyrok sądu w zakresie prawa rodzinnego, a także wielu innych spraw związanych z odzyskiwaniem należności. Podczas współpracy wdrażam procedury negocjacyjne, mające na celu pozasądową spłatę długu. W przypadku braku ugody z osobą zadłużoną przestawiam klientowi analizę ryzyka wszczęcia postępowania, a w przypadku zgody inicjuję etap windykacji procesowej.

 

Uścisk dłoni

 

 

Jak napisać wniosek o zabezpieczenia roszczenia?

Wierzyciel, który nie zdołał wyegzekwować wypłaty należności polubownie, jest zmuszony skierować sprawę na drogę sądową. Warto jednak jeszcze przed wszczęciem postępowania złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Chroni on bowiem przed wyzbyciem się majątku przez dłużnika przed zakończeniem postępowania sądowego w celu uniknięcia spłaty zobowiązań. Podczas tej procedury nieocenionym wsparciem jest prawnik, który nie tylko formułuje dokument, lecz także pomaga klientowi udowodnić słuszność dochodzenia należności

Poza wnioskiem należy dostarczyć zatem materiały dowodowe np. zawarte umowy sprzedaży. Wierzyciel musi również udowodnić, że brak zabezpieczenia roszczenia może utrudnić w przyszłości wszczęcie postepowania egzekucyjnego. Podstawę w tym przypadku stanowi np. dowód niewypłacania pensji pracownikom przez dłużnika. Wniosek należy złożyć do sądu właściwego do rozpoznania postępowania windykacyjnego.

 

Kobiety rozmawiający przy komputerze