Jak napisać odwołanie do sądu rodzinnego?

Jeśli po zakończonym postępowaniu lub rozstrzygnięciu kwestii spornej nie zgadzasz się z wyrokiem sądu rodzinnego, możesz złożyć stosowne odwołanie. Decydując się na taki krok, powinieneś jednak pamiętać o obowiązujących terminach, informacjach, które należy zawrzeć w dokumencie, a także dokładnym uzasadnieniu swojej decyzji. Jak zatem napisać odwołanie do sądu rodzinnego? Odpowiadamy.

 

Procedura składania odwołania do sądu rodzinnego

Odwołanie do sądu rodzinnego, aby zostało uznane, powinno zostać złożone w okresie 14 dni od momentu otrzymania wyroku sądu. Niewywiązanie się z terminów, błędne uzupełnienie dokumentu lub zawarcie w nim niepełnych informacji dot. odwołania może skutkować jego odrzuceniem. W związku z tym warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie rodzinnym. We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

  • nazwa i adres sądu, do którego wniosek jest kierowany,
  • dane osobowe osoby odwołującej się od wyroku sądu,
  • oznaczenie decyzji, do której nawiązuje odwołanie,
  • wskazanie, czy wyrok zaskarżany jest w całości, czy w konkretnej części,
  • przedstawienie oraz uzasadnienie swoich zarzutów.

Ponadto osoba odwołująca się do sądu rodzinnego powinna w razie potrzeby przedstawić nowe fakty i dowody, na które się powołuje, a także załączyć wniosek o uchylenie wyroku.

 

W jakich sprawach można odwołać się do sądu rodzinnego?

 

sąd rodzinny

Do sądu rodzinnego można odwołać się w przypadku każdej kwestii rodzinnej lub małżeńskiej rozwiązywanej na drodze sądowej. Najczęściej wnioski te dotyczą:

  • alimentów,
  • władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów z dzieckiem,
  • podziału majątku.

Powyższe kwestie sporne najczęściej związane są z rozwodami i separacjami małżonków. Niezależnie jednak od sytuacji warto skorzystać z pomocy kancelarii, takiej jak nasza. Wówczas uzyskasz profesjonalną pomoc we wszelkich formalnościach, przygotowywaniu dokumentów i poprawnym wypełnianiu wniosków, aby odwołanie zostało uznane oraz rozpatrzone przez właściwy sąd.