Adwokat dla ojców

Mając na uwadze równość rodziców w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, działam jako adwokat dla ojców – adwokat rozwodowy świadczący pomoc prawną dla ojców. W ramach współpracy pomagam przygotować się do rozprawy, a co za tym idzie – dbam, aby wszystkie istotne dla decyzji sądu informacje zostały odpowiednio sformułowane oraz terminowo dostarczone.

We wszystkich działaniach kieruję się przede wszystkim dobrem dziecka, co stanowi cel podejmowanych przeze mnie kroków jako prawnik rozwodowy dla ojców. Wierzę bowiem, że każdy z opiekunów odgrywa tak samo istotną rolę w życiu dziecka i ma prawo do sprawowania nad nim prawowitej opieki. Szczególnie w sytuacji, gdy druga strona wykazuje się zaniedbaniami lub spowodowała rozpad małżeństwa.

 

Równouprawnienie w zakresie uzyskania władzy rodzicielskiej

Kodeks rodzinny określa, że w sytuacji, w której podczas rozwodu rodzice nie są zgodni co do podziału opieki nad dzieckiem, sąd nakazuje ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z nich. Niestety dane statystyczne z 2014 roku wykazują, że w ramach 38040 wydanych decyzji o wykonywaniu władzy rodzicielskiej tylko 700 z nich zakładało powierzenie opieki ojcu. To zaledwie 4,5% w porównaniu z 60,7%, kiedy władza przysługuje matkom. Podobne decyzje budzą społeczną dyskusję na temat dyskryminacji ojców w polskim systemie sądownictwa. Pragnę zapewnić równouprawnienie w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy z różnych powodów to ojcu przysługuje prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

Zakres pomocy prawnika dla ojców

Każdy rozwód wiąże się z koniecznością podziału wspólnego majątku i obowiązków – również tych dotyczących sprawowania opieki nad wspólnymi nieletnimi dziećmi. Konflikt pomiędzy małżonkami, szczególnie w przypadku wniosku z orzeczeniem o winie jednego z nich, może być bowiem bardzo duży i uniemożliwiać sprawiedliwy podział.

Pomoc prawnika dla ojców może przyczynić się do odzyskania praw do opieki nad dzieckiem, uzyskania większości władzy rodzicielskiej lub możliwości podejmowania wszystkich decyzji dotyczących życia dziecka. Podczas współpracy przeprowadzam mediacje rodzinne, formułuję i opiniuję wnioski oraz pisma procesowe, a także aktywnie reprezentuję interes mojego Klienta. W razie potrzeby udzielam także porad prawnych, zarówno w siedzibie kancelarii, jak i online.