Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

W sytuacji, gdy dwoje małżonków bierze rozwód lub partnerzy się rozstają, powinno być wzięte pod uwagę przede wszystkim dobro ich wspólnych dzieci. Należy wówczas poczynić szczegółowe ustalenia dotyczące sprawowania opieki, kontaktów z nieletnimi, a także podejmowania decyzji dotyczących ich przyszłości. Może być to uczynione za porozumieniem obu stron lub rozstrzygnięte przez sąd. Jak więc uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem? Odpowiadamy.


ojciec z córkąPolubowne podzielenie opieki nad dzieckiem

Podczas rozwodu małżonkowie mają możliwość polubownego ustalenia praw do opieki nad dzieckiem. Wówczas decydują oni o tym bez udziału sądu i oboje utrzymują pełne prawo do podejmowania decyzji związanych z życiem nieletniego dziecka. Władza rodzicielska może zostać powierzona w równej części obu rodzicom lub zlecona w większości (lub całkowicie) jednemu z nich.

Wówczas drugiej stronie pozostają wyłącznie określone uprawnienia czy obowiązki. W przypadku, gdy jeden z rodziców bierze na siebie pełnię opieki nad dzieckiem lub dziećmi, może on również złożyć wniosek o alimenty. Wyraźne wskazanie na to, kto ma się zajmować nieletnimi dziećmi oraz uregulowanie kontaktów z nimi powinno zostać wskazane już w składanym wcześniej pozwie rozwodowym.

Opieka nad dzieckiem w przypadku braku porozumienia

Sprawy dotyczące prawa rodzinnego często są bardzo delikatne i warto je rozwiązywać przy pomocy specjalisty. Szczególnie jeśli dotyczą sytuacji braku porozumienia pomiędzy rodzicami. Wówczas sąd orzeka, że rodzice nie będą podejmować wszystkich decyzji dotyczących dziecka wspólnie, a władza jednego z rodziców zostaje w dużej mierze ograniczona.

Pozostawiane jest mu jednak z reguły prawo do podejmowania decyzji w najistotniejszych sprawach dotyczących życia dziecka, takich jak poddawanie operacjom czy leczeniu, edukacja oraz miejsce zamieszkania. Większość władzy przyznawana jest najczęściej osobie poszkodowanej, która złożyła wniosek o rozwód. Opieka nad dzieckiem może natomiast zostać odebrana, gdy rodzic wykazuje się rażącymi zaniedbaniami.