Jak ustalić wysokość alimentów?

Kiedy małżonkowie, którzy posiadają dzieci, biorą rozwód, muszą podzielić się opieką nad nieletnimi oraz prawem do sprawowania władzy rodzicielskiej. Często zdarza się, że większość obowiązków przejmuje jeden z rodziców i wymaga regularnego płacenia alimentów od drugiego. Kwota powinna zostać jednak jasno określona i przestrzegana przez obie strony, aby wyeliminować późniejsze nieporozumienia. Jak więc ustalić odpowiednią wysokość alimentów? Sprawdźmy.


młotek sędziowski na tle pluszakaCzym są alimenty?

Alimenty to świadczenia na rzecz bliskich członków rodziny (zazwyczaj dziecka) przyznawane najczęściej po rozwodzie rodzicowi, który sprawuje większą część opieki nad dzieckiem. Z reguły są to środki finansowe, które każdego miesiąca wpłacane są w stałej, ustalonej kwocie. Celem alimentów jest zapewnienie środków na utrzymanie dziecka.

Strona uprawniona do ich otrzymywania zobowiązana jest wykorzystywać je na wychowanie oraz uzasadnione potrzeby dziecka. W przypadku braku jasnego porozumienia pomiędzy rodzicami kwota alimentów powinna być wykazana z pomocą adwokata rozwodowego. Nie tylko ustali on ich wysokość, ale też zajmie się wszelkimi innymi kwestiami dotyczącymi przebiegu rozwodu, podziału praw, obowiązków oraz majątku.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów, o jakie może wnioskować uprawniona osoba, może się różnić i zależy od kilku czynników, takich jak wiek czy zdrowie dziecka. Potrzeby dzieci są bowiem różne i mogą dotyczyć:

  • kształcenia (opłaty za szkołę i zajęcia dodatkowe),
  • opłat za mieszkanie,
  • koniecznego leczenia,
  • wyżywienia (szczególne diety),
  • wyjazdów oraz kosztów dojazdów.

Pod uwagę brane są także możliwości finansowe strony pozwanej. Oznacza to, że nieistotna jest bieżąca wysokość zarobków, lecz możliwości, jakie dana osoba mogłaby mieć ze swoim doświadczeniem. Warto wiedzieć, że nie istnieje limit wieku, w którym konieczność płacenia alimentów przestaje obowiązywać. Wpłacanie środków po ukończeniu przez dziecko 18 lat zależne jest od tego, czy jest ono w stanie samo się utrzymywać, czy też nie.